Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2403/VPCP-QHQT về việc ký kết Hiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2403/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2403/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật VN-TQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1131/BNN-HTQT ngày 27/4/2007) về việc phê duyệt nội dung và ký kết Hiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Hiệp định này với đại diện phía Trung Quốc nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tháng 5/2007.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Các Vụ: NN, VX, NC, TH, TTBC;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2403/VPCP-QHQT về việc ký kết Hiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219