Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1295/CP-CN ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc mua phụ tùng dự phòng cho nhà máy điện Phú Mỹ 1

Số hiệu: 1295/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1295/CP-CN
V/v Mua phụ tùng dự phòng cho nhà máy điện Phú Mỹ 1

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 2820/CV-EVN-HĐQT-KTNĐ ngày 1/7/2002); ý kiến của Bộ Công nghiệp (công văn số 3818/CV-KHĐT ngày 1/10/2002 về việc mua phụ tùng dự phòng cho nhà máy điện Phú Mỹ 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Đồng ý Tổng công ty Điện lực Việt Nam được sử dụng khoản tiền chưa dùng hết (4,2 tỷ Yên, tương đương 35 triệu USD) của các Hiệp định tín dụng đã ký cho dự án điện Phú Mỹ 1 để mua phụ tùng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng thiết bị của nhà máy sau này.

2) Đây là hạng mục cung cấp thuộc dự án nhóm A, Tổng công ty Điện lực Việt Nam lập yêu cầu chào thầu, tổ chức thương thảo đảm bảo không vượt đơn giá trong hợp đồng đã ký với nhà thầu MHI trước đây, trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1295/CP-CN ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc mua phụ tùng dự phòng cho nhà máy điện Phú Mỹ 1

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811
DMCA.com Protection Status