Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 141/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trang Minh
Địa chỉ: 1130z đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 05/CVTM ngày 04/12/2006 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngaà 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm phải "Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động". Vì vậy Doanh nghiệp không sử dụng tài sản khác để thay thế tiền ký quỹ. Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng thương mại theo quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.

2. Trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động giới thiệu việc làm và đã giải quyết xong các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật (có văn bản xác nhận Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép) sẽ được hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi cho số dư tiền ký quỹ theo mức lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng và Doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ theo quy định tại điểm 6 Phần II và tiết c điểm 7.1 phần II của Thông tư số 02/2006/TT-NHNN nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/01/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149