Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6271 TC/TCT ngày 24/06/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị

Số hiệu: 6271TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6271 TC/TCT
V/v: hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 08/CP-KTTH ngày 4/1/2002 của Chính phủ về việc thuế nhập khẩu xe cơ sở sản xuất xe chuyên dùng đô thị.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn thuế nhập khẩu đối với xe cơ sở và thiết bị phụ trợ nhập khẩu để sản xuất xe chuyên dùng đô thị, như sau:

1/ Khái niệm: một số từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Xe cơ sở là xe ô tô tải chưa có bộ phận thùng xe, hoặc khung gầm đã lắp động cơ, hoặc bộ linh kiện xe ô tô tải nhập khẩu để sản xuất thành xe chuyên dùng đô thị.

- Thiết bị phụ trợ: là các vật tư, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu sử dụng để sản xuất, thành xe chuyên dùng đô thị.

- Xe chuyên dùng đô thị: là xe ô tô thiết kế đặc biệt để sử dụng cho các Mục đích dịch vụ công cộng ở đô thị, thuộc Mục riêng nhóm 8704 và phân nhóm 870590 của Biểu thuế nhập khẩu (Ví dụ: ô tô chở rác; ô tô thiết kế để hút bùn, hút phân; ô tô tưới rửa đường...)

2/ Đối tượng và phạm vi áp dụng:

2.1/ Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu) xe cơ sở và thiết bị phụ trợ để sản xuất xe chuyên dùng đô thị.

2.2/ Phạm vi áp dụng:

Các doanh nghiệp nhập khẩu xe cơ sở và thiết bị phụ trợ để sản xuất xe chuyên dùng đô thị phải nộp thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nếu xe cơ sở và thiết bị phụ trợ nhập khẩu được sử dụng để sản xuất thành xe chuyên dùng đô thị theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận và Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành, thì được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

2.3/ Cách tính số thuế nhập khẩu được hoàn:

 

 

Số thuế nhập khẩu được hoàn

 

 

=

Số thuế nhập khẩu đã nộp của số xe cơ sở và thiết bị phụ trợ đã đóng thành xe chuyên dùng đô thị, tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu vào thời Điểm nhập khẩu

 

 

-

Số thuế nhập khẩu của xe cơ sở và thiết bị phụ trợ đã đóng thành xe chuyên dùng đô thị, tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của xe chuyên dùng đô thị quy định tại Biểu thuế nhập khẩu vào thời Điểm nhập khẩu

Trường hợp doanh nghiệp có số thuế nhập khẩu đã nộp của số xe cơ sở và thiết bị phụ trợ đã đóng thành xe chuyên dùng đô thị thấp hơn số thuế nhập khẩu của xe cơ sở và thiết bị phụ trợ đã đóng thành xe chuyên dùng đô thị tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của xe chuyên dùng đô thị quy định tại Biểu thuế nhập khẩu vào thời Điểm nhập khẩu thì không phải nộp thêm số chênh lệch này.

3/ Tổ chức thực hiện:

3.1/ Theo dõi hàng nhập khẩu:

Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất xe chuyên dùng đô thị đăng ký với cơ quan Hải quan các nội dung sau:

- Đăng ký với Tổng cục Hải quan: Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp chọn làm thủ tục nhập khẩu, để theo dõi quản lý, xử lý hoàn thuế khi đã đóng thành xe chuyên dùng đô thị.

- Đăng ký với Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu: kế hoạch nhập khẩu năm (về mặt hàng, số lượng, thời gian nhập khẩu), định mức sử dụng xe cơ sở và thiết bị phụ trợ nhập khẩu để sản xuất xe chuyên dùng đô thị, thời hạn lắp ráp thành xe chuyên dùng đô thị.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương theo dõi hàng nhập khẩu, đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, và quản lý chặt chẽ, tránh gian lận thương mại.

3.2/ Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu:

Sau khi xe chuyên dùng đô thị được Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành (có giấy phép đăng ký lưu hành), doanh nghiệp xuất trình với Cục Hải quan địa phương các hồ sơ sau để làm thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp của doanh nghiệp, trong đó có giải trình cụ thể về số lượng xe chuyên dùng đô thị đã sản xuất, định mức sản xuất đối với xe cơ sở và thiết bị phụ trợ nhập khẩu để sản xuất xe chuyên dùng đô thị, số thuế nhập khẩu đã nộp, số thuế nhập khẩu xin hoàn.

- Quyết định của Bộ Giao thông vận tải cho phép doanh nghiệp được sản xuất, lắp ráp xe chuyên dùng đô thị.

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ và bản quyền nhãn mác xe ô tô do Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường phê duyệt (nếu có).

- Xác nhận của cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng và cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền là Điều kiện kỹ thuật, công nghệ của dây chuyền lắp ráp phù hợp với dự án sản xuất lắp ráp.

- Giấy chứng nhận chất lượng xe chuyên dùng đô thị do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Giấy phép lưu hành xe do Bộ Công an cấp.

- Tờ khai hàng nhập khẩu xe cơ sở và thiết bị phụ trợ, đã thanh Khoản Hải quan.

- Hợp đồng nhập khẩu xe cơ sở, thiết bị phụ trợ.

- Biên lai nộp thuế.

- Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác (nếu là hàng nhập khẩu uỷ thác).

Định mức sử dụng xe cơ sở và thiết bị phụ trợ để sản xuất xe chuyên dùng đô thị do doanh nghiệp xây dựng và giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức. Trường hợp định mức đăng ký không đúng với mức tiêu hao sản xuất thực tế thì doanh nghiệp phải báo cáo ngay với cơ quan Hải quan nơi đã đăng ký định mức để làm căn cứ hoàn thuế. Thuế nhập khẩu được hoàn xác định trên định mức tiêu hao thực tế do doanh nghiệp tự xác định và chịu trách nhiệm, nhưng không quá định mức tiêu hao đăng ký.

Căn cứ vào hồ sơ quy định tại Điểm này, Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra hồ sơ và ra Quyết định hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp. Số thuế nhập khẩu được hoàn được khấu trừ vào số thuế nhập khẩu phải nộp kỳ sau của doanh nghiệp. Trường hợp số thuế nhập khẩu được hoàn lớn hoặc doanh nghiệp không có thuế nhập khẩu phải nộp kỳ sau, Cục Hải quan địa phương làm thủ tục theo quy định tại Điểm 2 phần II Thông tư số 68/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, gửi Bộ Tài chính xem xét thực hiện hoàn trả thuế nhập khẩu cho đơn vị từ ngân sách nhà nước.

3.3/ Trường hợp có nghi vấn về định mức tiêu hao xe cơ sở và thiết bị thì cơ quan Hải quan có thể trưng cầu giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng đó để làm cơ sở xem xét giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với cơ quan thuế địa phương tổ chức kiểm tra việc sử dụng xe cơ sở và thiết bị phụ trợ nhập khẩu để sản xuất xe chuyên dùng đô thị của doanh nghiệp (nếu cần thiết), và giải quyết hoàn thuế nhập khẩu.

Nếu doanh nghiệp không chấp hành đúng chính sách chế độ quy định, khi phát hiện, sẽ bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và xử lý phạt theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

Việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu đối với đơn vị sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị theo hướng dẫn tại công văn này áp dụng đối với các Tờ khai hàng nhập khẩu xe cơ sở và thiết bị phụ trợ đã nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày 4/1/2002.

Đề nghị các Bộ ngành và cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6271 TC/TCT ngày 24/06/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69