Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 319 TCT/DNNN ngày 12/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ đối với các khoản chi để bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Số hiệu: 319TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319 TCT/DNNN
V/v chứng từ đối với các khoản chi để bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thông tin di động

Trả lời công văn số 222/BQLDA ngày 29/12/2003 của Ban quản lý dự án thông tin di động về việc lập hoá đơn giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì trường hợp UBND thành phố Hải Phòng có quyết định thu hồi đất đang sử dụng của Công ty Thương mại và dịch vụ Hải Phòng để giao cho Công ty thông tin di động sử dụng, khi bàn giao đất Công ty thông tin di động phải đền bù về tài sản trên đất, hỗ trợ kinh phí di chuyển, trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên của Công ty Thương mại và dịch vụ Hải Phòng thì khoản kinh phí đền bù hỗ trợ nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa hai bên là thoả thuận bằng văn bản về việc đền bù tài sản, hố trợ các khoản chi giữa hai bên theo quy định của pháp luật, chứng từ chi (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...) để thanh toán các khoản trên.

Công ty thông tin di động và Công ty Thương mại dịch vụ Hải Phòng căn cứ vào nội dung các khoản thu, chi và các chứng từ nêu trên để hạch toán chi phí kinh doanh, chi đầu tư xây dựng cơ bản, thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ tài chính hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Bản quản lý dự án thông tin di động biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 319 TCT/DNNN ngày 12/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ đối với các khoản chi để bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132