Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5451/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5451/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5451/TCHQ-GSQL
V/v xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1681/HQQN-GSQL ngày 12/07/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 9; khoản 2 Điều 11 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu để thực hiện thủ tục cung ứng (bán) xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.

2. Trường hợp có nghi vấn tàu biển Việt Nam sau khi mua xăng dầu tái xuất không làm thủ tục xuất cảnh hoặc không làm thủ tục xuất cảnh ngay tại cửa khẩu đã mua xăng dầu tái xuất mà tiếp tục hành trình đến một cảng nội địa thứ 2 sau đó mới làm thủ tục xuất cảnh, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

- Chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất (cung ứng) xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh căn cứ hồ sơ làm thủ tục tái xuất xăng dầu để xác định cửa khẩu nơi tàu biển Việt Nam xuất cảnh.

- Phối hợp với cảng vụ hàng hải nơi tàu biển xuất cảnh để xác minh thực tế tàu biển có xuất cảnh hay không? Hoặc có xuất cảnh nhưng trước khi xuất cảnh có chạy thêm chặng nội địa nhưng không khai báo với cơ quan Hải quan.

- Xác định rõ tuyến đường mà tàu biển Việt Nam chạy trong nội địa, thời điểm xuất cảnh để làm cơ sở truy thu thuế đối với lượng xăng dầu đã làm thủ tục tái xuất nhưng đã sử dụng để chạy tuyến nội địa và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5451/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144