Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7658/BKHĐT-ĐTNN góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Extreme Machining Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7658/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 02/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7658/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Extreme Machining Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1212/SKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị góp ý kiến thẩm định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Extreme Machining Việt Nam xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mục tiêu: “cho thuê thuết bị máy móc có chuyên gia vận hành phục vụ công nghiệp khai thác dầu khí”; “cho thuê thiết bị máy móc không kèm chuyên gia vận hành phục vụ công nghiệp khai thác dầu khí”; “cung cấp nhân sự kỹ thuật cho ngành công nghiệp khai thác dầu khí” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Do đó, về nguyên tắc, Việt Nam có quyền không mở cửa thị trường đối với ngành nghề trên.

Với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét quyết định.

Ngoài ra, đề nghị Nhà đầu tư giải trình cụ thể hơn về các loại máy móc thiết bị và nguồn gốc máy móc thiết bị cho thuê để Bộ chuyên ngành có cơ sở thẩm tra Dự án.

Mục tiêu “cung cấp nhân sự kỹ thuật cho ngành công nghiệp khai thác dầu khí” phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 12, Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/205 về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và được cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Phạm vi, nội dung các hoạt động giới thiệu việc làm phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 và Thông tư số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH .

2. Về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án: đề nghị Quý Sở yêu cầu Công ty bổ sung báo cáo tài chính gần nhất để có cơ sở đánh giá tính hiệu quả của Dự án.

3. Đề nghị quý Sở lưu ý kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GS&TĐĐT;
- UBND tỉnh BRVT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7658/BKHĐT-ĐTNN góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Extreme Machining Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144