Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7801/VPCP-QHQT về đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Viettel Global do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7801/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 03/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7801/VPCP-QHQT
V/v đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Viettel Global

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7164/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 19 tháng 9 năm 2012) về dự án đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Dự án đầu tư sang Cộng hòa Dân chủ Đông Timor của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel và cho phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức khoản vay cổ đông theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án theo quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc quản lý ngoại hối đối với khoản vay cổ đông của Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- Công ty CP đầu tư quốc tế Viettel;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7801/VPCP-QHQT về đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Viettel Global do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112