Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7782/VPCP-QHQT về ký hợp đồng khung và tuyển chọn tư vấn quốc tế giám sát dự án trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗn hợp do Chính phủ Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7782/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7782/VPCP-QHQT
V/v ký hợp đồng khung và tuyển chọn tư vấn quốc tế giám sát các dự án trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗn hợp do Chính phủ Na Uy tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7504/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 10 năm 2010) về việc ký hợp đồng khung và tuyển chọn tư vấn quốc tế giám sát các dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối của Việt Nam thực hiện những công việc sau:

- Phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tuyển chọn (thông qua đấu thầu) tư vấn quốc tế giám sát các dự án trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗn hợp do Chính phủ Na Uy tài trợ cho Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và KFW chuẩn bị nội dung và ký hợp đồng khung với tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7782/VPCP-QHQT về ký hợp đồng khung và tuyển chọn tư vấn quốc tế giám sát dự án trong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗn hợp do Chính phủ Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0