Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 480/VPCP-KTN cơ chế hỗ trợ ban đầu đối với nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 480/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 480/VPCP-KTN
V/v cơ chế hỗ trợ ban đầu đối với nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Công ty Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh

 

Xét đề nghị của Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh (công văn số 273/09/BPTDA/BITEXCO ngày 26 tháng 11 năm 2009 và số 04/09/BPTDA/BITEXCO ngày 5 tháng 01 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 8875/BGTVT-KHĐT , ngày 16 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 02/BKH-KCHT&ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công văn số 18499/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009) về cơ chế hỗ trợ ban đầu đối với nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế thí điểm theo hình thức Hợp tác Nhà nước – Tư nhân (PPP), đồng thời đưa Dự án vào danh mục vay vốn WB kế hoạch 2010 – 2011.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư chuẩn bị Dự án đầu tư theo đúng quy định của Việt Nam và của WB, trình duyệt theo quy định.

3. Cơ chế thực hiện và vốn cho Dự án sẽ được xem xét, quyết định sau khi phê duyệt cơ chế PPP và Dự án đầu tư, với sự thống nhất của WB.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 480/VPCP-KTN cơ chế hỗ trợ ban đầu đối với nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25