Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3577/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 3577/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3577/TCT-PCCS
V/v: Thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai

Trả lời công văn số 711/BTXM-TCKT ngày 15/8/2006 của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc thực hiện chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam hướng dẫn: Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Tại Điểm 6 Mục III Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Chuyển giao công nghệ" là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thoả thuận phù hợp với các quy định của pháp luật…

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cấu kiện bê tông với Công ty Ronveaux – Seralex S.A (Rose), theo quy định tại hợp đồng thì Công ty Rose có trách nhiệm cung cấp, bao gồm: bí quyết công nghệ cho việc thiết kế và chế tạo các sản phẩm đúc sẵn; các trình tự chế tạo; các bước kiểm tra chất lượng; các bản vẽ chi Tiết cho việc chế tạo khuôn; giấy phép sử dụng tên; quyền sử dụng các tiêu chuẩn; đào tạo nhân viên; trợ giúp về kỹ thuật và chuyên môn cho việc phát triển Nhà máy đồng thời được trả một Khoản thù lao theo quy định.

Căn cứ các quy định trên và hợp đồng ký giữa hai bên thì giá trị hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Khoản thù lao trả cho Công ty Rose là Khoản tiền bản quyền (theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên) thì Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay Công ty Rose thuế TNDN theo tỷ lệ 10% tính trên doanh thu chịu thuế theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên (tiền bản quyền trong trường hợp này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Trường hợp Công ty Rose là đối tượng cư trú của nước có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì việc miễn giảm thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3577/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125