Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1290/TTg-KTTH về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA, Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1290/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1290/TTg-KTTH
V/v bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA, Bộ GD&ĐT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản số 5397/BGDĐT - CSVCTBĐCTE ngày 19 tháng 6 năm 2008 và số 6902/BGDĐT - CSVCTBĐCTE ngày 01 tháng 8 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5202 BKH/KHGDTN&MT ngày 18 tháng 7 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 8259/BTC-ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2008 về việc vốn đối ứng của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Bộ Tài chính ứng trước 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) từ ngân sách trung ương cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của Dự án tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2008. Giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng cho Dự án trong dự toán năm 2009 để hoàn trả ngân sách trung ương số vốn ứng trước theo đúng quy định.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng số vốn đối ứng của các dự án ODA được giao trong dự toán năm 2008, đồng thời điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát để chủ động bố trí vốn đối ứng cho Dự án; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc xử lý vốn đối ứng để bảo đảm hoàn thành Dự án theo tiến độ, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Đồng ý các địa phương có dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học bố trí các điểm trường lồng ghép với Dự án và coi các điểm trường được xây dựng là phần vốn đối ứng của phía Việt Nam bố trí cho Dự án. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1290/TTg-KTTH về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA, Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23