Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2127/BXD-KHTC về việc báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2127/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2127/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị báo cáo đánh giữa kỳ dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 qua các năm 2006, 2007 và ước thực hiện cả năm 2008, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo:

- Nội dung báo cáo cần phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Sở về các lĩnh vực quản lý nhà nước qua các năm 2006, 2007 và năm 2008, những mặt được và chưa được, nêu những nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trong nội dung báo cáo có đánh giá về việc triển khai thực hiện các luật, văn bản dưới luật, các cơ chế chính sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

- Báo cáo kèm theo biểu số liệu về các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng qua các năm 2006, 2007 và 2008, dự kiến kế hoạch năm 2009 (các chỉ tiêu báo cáo theo quyết định số 28/2007/ QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2007).

- Dự kiến nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2009 và các năm sau.

2. Thời gian gửi báo cáo :

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/11/2008, theo đường công văn và gửi trước theo số fax: (043)9742066 hoặc (043)9762153 hoặc địa chỉ hộp thư điện tử: baocaobxd@moc.gov.vn. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Vụ: KTQHXD, QLHĐXD; VLXD;
- Cục QLN, HT; GĐ; PTĐT;
- Lưu VP; KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2127/BXD-KHTC về việc báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162