Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1950/VPCP-V.I về việc xử lý kết quả thanh tra về tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1950/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1950/VPCP-V.I
V/v xử lý kết quả thanh tra về tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào cai, Hà Giang, Điện Biên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 36/BC-BTNMT ngày 03 tháng 3 năm 2008 về kết quả thanh tra tình trạng trái phép khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thanh tra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiêm các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo nêu trên.

2. Yêu cầu Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các sai phạm, lập lại trật tự quản lý, bảo đảm việc xuất khẩu khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTgCP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1950/VPCP-V.I về việc xử lý kết quả thanh tra về tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127