Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3942/BTNMT-TC về việc góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3942/BTNMT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3942/BTNMT-TC
V/v góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để phù hợp với quy định của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (Quốc khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch; Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo sửa đổi hai Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai và Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dự thảo sửa đổi theo hướng giữ nguyên chi phí trong đơn giá; bổ sung chi phí nộp thuế giá trị gia tăng (10%); bổ sung chi phí quản lý cho đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp không được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên (5%); bỏ chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5%); bỏ chi phí quản lý dự án đối với Dự án lập và Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; gộp chi phí chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với chi phí công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tính chung theo tỷ lệ chi phí kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, thuộc nhóm II (đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả nước và vùng), nhóm III (đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); sửa lại cơ sở tính chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng dự án từ tính trên chi phí trực tiếp sang tính trên chi phí trong đơn giá cho thống nhất với cách tính các Khoản chi phí ngoài đơn giá và biên tập lại một số nội dung để đảm bảo sự thống nhất chung với các lĩnh vực khác thuộc quản lý của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi Dự thảo sửa đổi Thông tư kèm theo Công văn này và trên trang Web của Bộ Tài nguyên và Môi trường (WWW. monre.gov.vn), đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ dự thảo và gửi ý kiến đóng góp bằng Văn bản về Bộ trước ngày 25 tháng 10 năm 2009 (file số gửi về địa chỉ Email của Vụ Tài chính vutaichinh@monre.gov.vn) để Bộ xem xét tổng hợp gửi Bộ Tài chính thống nhất ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT.Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu VT, Vụ Tài chính Th70.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3942/BTNMT-TC về việc góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47