Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1041/TCT-PCCS trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1041/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/TCT-PCCS
V/v: Trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 45/CT-THDT ngày 10/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc đề nghị trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1b, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (đã được sửa đổi theo khoản 1, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006) quy định: “b, Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường về đất, hỗ trợ về đất thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước. Mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”; Tại công văn số 2808/TCT-PCCS ngày 08/08/2006 về việc khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất đã hướng dẫn rõ: “cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh đã thực hiện xong việc bồi thường về đất, hỗ trợ về đất hoặc phương án phê duyệt trước ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không được trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp”.

Từ các quy định và hướng dẫn nêu trên, khoản tiền bồi thường về đất mà Công ty trả cho các dự án đã được phê duyệt phương án đền bù trước ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực không được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1041/TCT-PCCS ngày 15/03/2007 trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248