DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Vướng mắc trong việc xác định giảm 30% thuế TNDN sau ngày 19/12/2023

Avatar

 

Xin anh chị cho ý kiền trong việc xác định giảm 30% thuế TNDN sau ngày 19/12/2023 do áp dụng Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ:

Nghị định số 92/2023/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 

- Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

- Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Có ý kiến cho rằng, nếu sau ngày 19/12/2023, doanh nghiệp kê khai bổ sung tăng thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020, 2021 hoặc cơ quan thuế ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra sau ngày 19/12/2023, xác định tăng thuế thu nhập doan nghiệp năm 2020, 2021, thì đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm nêu trên sẽ không được giảm 30% theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP và 92/2021/NĐ-CP (do các Nghị định này hết hiệu lực từ 19/12/2023 theo Nghị định số 92/2023/NĐ-CP).

Ý kiến trên có đúng không? Có quy định cụ thể nào khác khẳng định rõ hơn việc doanh nghiệp không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, 2021 tăng thêm nếu thời điểm kê khai bổ sung hoặc thời điểm cơ quan thuế công bố kết luận thanh tra, kiểm tra thuế sau ngày 19/12/2023?

  •  2300
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…