DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện mới về đăng ký hành nghề thẩm định giá từ 01/7/2024

Avatar

 

Đối tượng đăng ký hành nghề thẩm định giá từ tháng 07/2024 cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Luật Giá 2023. Cụ thể như sau.

1. Điều kiện mới đối với người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá từ 01/7/2024 

So với quy định tại Luật Giá 2012 thì tại khoản 1 Điều 45 Luật Giá 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024 đã bổ sung một số điều kiện đối với đối tượng đăng ký hành nghề thẩm định giá. Cụ thể là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau đây:

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(ii) Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang còn hiệu lực với doanh nghiệp mà người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá, trừ trường hợp người có thẻ thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(iii) Có tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá với trình độ đại học trở lên từ đủ 36 tháng. Trường hợp làm việc với trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật thì tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá từ đủ 24 tháng.

(iv) Đã cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp thẻ thẩm định viên về giá được cấp dưới 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hành nghề.

(v) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục 2 bài viết này.

Như vậy, từ ngày 01/7/2024, người có thẻ thẩm định viên về giá muốn đăng ký hành nghề thẩm định giá phải đáp ứng đủ 05 điều kiện nêu trên và không thuộc nhóm đối tượng quy định tại Mục 2 bài viết này.

2. Đối tượng không được hành nghề thẩm định giá 

Căn cứ khoản 2 Điều 45 Luật Giá 2023 bổ sung quy định về 03 nhóm đối tượng không được hành nghề thẩm định giá bao gồm:

(i) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

(ii) Người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang trong thời gian bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; người đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, giá, thẩm định giá mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đang bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

(iii) Người đang bị tước thẻ thẩm định viên về giá theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Một số lưu ý trong đăng ký hành nghề thẩm định giá từ 01/7/2024

Theo khoản 3 Điều 45 Luật Giá 2023, người có thẻ thẩm định viên về giá phải lưu ý những nội dung sau đây:

(i) Người có thẻ thẩm định viên về giá đủ 05 điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá quy định tại Mục 1 nêu trên thực hiện đăng ký hành nghề thẩm định giá với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp thẩm định giá để được thông báo là thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp thẩm định giá đó. 

(ii) Người có thẻ thẩm định viên về giá trong lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp được đăng ký hành nghề cả 02 lĩnh vực. Trong đó, thẻ thẩm định viên về giá là chứng nhận chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp, được cấp cho người đạt yêu cầu tại kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

(iii) Người có thẻ thẩm định viên về giá không được đăng ký hành nghề thẩm định giá đồng thời tại 02 doanh nghiệp thẩm định giá trở lên.

Như vậy, đối với người có thẻ thẩm định viên về giá đủ 05 điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá quy định tại Mục 1 để được thông báo là thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp cần đăng ký hành nghề thẩm định giá với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp đó. Người  có thẻ thẩm định viên về giá trong lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp được đăng ký hành nghề đồng thời thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp nhưng không được đăng ký hành nghề thẩm định giá tại 02 doanh nghiệp trở lên.

  •  49
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…