Lễ Quốc khánh sẽ không diễu binh, diễu hành ở địa phương

21/04/2015 17:22 PM

Trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 sắp tới, các tỉnh, thành phố được yêu cầu không tổ chức mít tinh, diễu hành, diễu binh tại địa phương.

Trọng Hiền
Nội dung trên được đề cập tại Kế hoạch kèm theo Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015.

Thay vào đó, tùy vào tình hình cụ thể các địa phương có thể tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, tọa đàm… theo các hình thức phù hợp.

Về phía trung ương, ngoài lễ kỷ niệm tổ chức vào ngày 02/9 tại Hà Nội, còn có một số hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức mừng lễ như:

Thực hiện cầu truyền hình về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Phát hành huy hiệu kỷ niệm; phát hành Bộ tem kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9; tổ chức Tuần phim cấp quốc gia, triển lãm sách…

Kinh phí tổ chức các hoạt động này sẽ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,311

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn