Điều chỉnh một số quyền về sở hữu trí tuệ

23/09/2011 08:33 AM

Ngày 20/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP liên quan đến vấn đề dân sự, SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan.

Minh Nguyệt

Theo đó, tác giả được hưởng quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói do tự mình thực hiện dưới hình thức bản ghi âm, ghi hình.

Kể từ ngày 01/01/2010, nếu tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh còn thời hạn bảo hộ sẽ tiếp tục hưởng thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi công bố lần đầu; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật chưa được công bố trong thời hạn 25 năm thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi định hình tác phẩm; riêng tác phẩm sân khấu, thời hạn bảo hộ là suốt đời và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được phép chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm đến khi xác định được danh tính tác giả. Ngoài ra, NĐ còn hướng dẫn cụ thể cách thức quản lý, thanh toán tiền nhuận bút, quyền lợi vật chất, chế độ báo cáo…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2011

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,168

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022
  • 14:45 | 29/11/2023 Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025"
  • 10:50 | 29/11/2023 Quyết định 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 sửa đổi mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2023
  • 08:00 | 29/11/2023 Quyết định 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • 07:55 | 29/11/2023 Thông tư 65/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
  • 07:50 | 29/11/2023 Quyết định 3638/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:14 | 28/11/2023 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 sửa đổi Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
  • 17:13 | 28/11/2023 Thông tư 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”
  • 17:10 | 28/11/2023 Thông tư 14/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn