Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/06/2024 07:59 AM

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 kèm theo Quyết định 1459/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2024.

Xuân Uyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2024

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu ra mục đích ban hành kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố là nhằm:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống khủng bố và các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khủng bố của các đơn vị trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng nhu Công an, Quân sự, Ban, ngành, đoàn thể trong quận Hoàn Kiếm để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố.

- Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động của Bộ; ứng phó kịp thời, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại (nếu có) khi xảy ra các hoạt động khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ đối với công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể kế hoạch kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 như sau:

**Nhiệm vụ trong quý II:

- Văn phòng Bộ phối hợp Cục An ninh nội địa; Các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan công an địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia về công tác phòng, chống khủng bố.

- Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp Cục An ninh nội địa; Cơ quan Quân sự, Công an địa phương Rà soát, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố thuộc Bộ trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng, chống khủng bố tốt nhất.

- Văn phòng Bộ phối hợp Cục An ninh nội địa; các đơn vị thuộc Bộ thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan khủng bố giữa Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Cục An ninh nội địa.

**Nhiệm vụ trong Quý III và Quý IV:

Ban Chỉ đạo phối hợp Cục An ninh nội địa, các đơn vị liên quan thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn và PCKB tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về PCKB thuộc Bộ.

**Nhiệm vụ thường xuyên:

Ban Chỉ đạo và Các đơn vị thuộc Bộ là thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia giao.

Xem chi tiết Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1459/QĐ-BVHTTDL năm 2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 734

Bài viết về

lĩnh vực khác

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
  • 13:45 | 19/07/2024 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 13:35 | 19/07/2024 Thông tư 39/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
  • 13:30 | 19/07/2024 Thông tư 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 15:30 | 18/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • 11:50 | 18/07/2024 Thông tư 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 sửa đổi Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
  • 11:45 | 18/07/2024 Thông tư 05/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2024 về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  • 11:25 | 18/07/2024 Quyết định 1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • 00:10 | 18/07/2024 Quyết định 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
  • 00:05 | 18/07/2024 Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.140.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn