Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành BHXH

05/03/2024 17:29 PM

Ngày 27/02/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 472/BHXH-TTKT hướng dẫn triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra.

Cao Kỵ

Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành BHXH

Nhằm đảm bảo công tác thanh tra chuyên ngành tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) không bị gián đoạn, trong thời gian chờ ban hành các quy định phù hợp với tình hình mới, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung đơn cử như sau:

- Việc phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 03/2024/NĐ-CP để ban hành quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đối với đối tượng là Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thu, Sổ - thẻ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và viên chức phòng Thanh tra - Kiểm tra khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

+ Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành, am hiểu pháp luật, trong đó có ít nhất 01 năm làm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý thu, sổ thẻ, thanh tra, kiểm tra (không kể thời gian tập sự).

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ thanh tra viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Việc phân công Trưởng đoàn thanh tra

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 03/2024/NĐ-CP và khả năng của người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN để phân công làm Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc phân công Trưởng đoàn thanh tra.

- Trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH

Trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành (còn thời hạn sử dụng) đã cấp cho người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho đến khi có quy định mới của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn trong hoạt động thanh tra chuyên ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra chuyên ngành

BHXH tỉnh căn cứ quy định của Luật Thanh tra 2022, Nghị định 43/2023/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022 và Nghị định 03/2024/NĐ-CP để tổ chức thực hiện.

Riêng chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động thanh tra tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 1518/QĐ-BHXH năm 2016 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Xem chi tiết tại Công văn 472/BHXH-TTKT ngày 27/02/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 749

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 12/07/2024 Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 10:15 | 12/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
  • 08:15 | 12/07/2024 Thông tư 38/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 08:10 | 12/07/2024 Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 17:20 | 11/07/2024 Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 14:15 | 11/07/2024 Thông tư 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • 14:10 | 11/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:00 | 11/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
3.238.116.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn