Nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng

03/02/2024 15:08 PM

Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 92/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Trúc Linh

Nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng

Nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng bao gồm:

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ và một số Cục, Vụ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

(2) Tổ chức phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

(4) Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

(5) Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(6) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một số dự án do Tổng Công ty thuộc Bộ thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

(7) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định 92/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 31/01/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 855

Bài viết về

lĩnh vực khác

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
44.200.86.95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn