Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương từ 15/02/2024

11/01/2024 15:27 PM

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 47/2023/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Tuyết Vân

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành.

- Thời gian trình đối với từng văn bản (cụ thể đến tháng).

- Đơn vị chủ trì soạn thảo đối với từng văn bản.

- Các nội dung cần thiết khác.

Chương trình do Bộ trưởng ban hành hằng năm theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 47/2023/TT-BCT và có thể được Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 47/2023/TT-BC .

Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Đưa ra khỏi Chương trình đối với văn bản quy phạm pháp luật chưa cần thiết ban hành trong năm đó hoặc không còn cần thiết phải ban hành do có sự thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội;

- Bổ sung vào Chương trình đối với văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành do yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung theo các văn bản mới được ban hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật hoặc để thực hiện các điều ước quốc tế; văn bản quy phạm pháp luật được cấp có thẩm quyền thông qua đề nghị, đề xuất xây dựng hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm đó của Bộ Công Thương;

- Điều chỉnh thời gian trình theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2023/TT-BCT có hiệu lực từ 15/02/2024 và thay thế Thông tư 08/2021/TT-BCT ngày 30/9/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,306

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
44.210.99.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn