Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH từ 1/7/2013

09/11/2013 12:18 PM

Vừa qua, BHXH đã ban hành Công văn 4409/BHXH-CSXH hướng dẫn giải quyết hưởng chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới.

Ms. Minh Nguyệt
Theo đó, Công văn yêu cầu phải thực hiện tính mức hưởng chế độ BHXH của các đối tượng quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP theo mức lương cơ sở (1.150.000đ/tháng) cho khoảng thời gian hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/7/2013.

Đối với các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg 613/QĐ-TTg sẽ được hưởng trợ cấp theo mức 731.863đ/tháng cho đến khi có hướng dẫn mới.

Các đối tượng không thuộc trường hợp được áp dụng lương cơ sở theo Nghị định 66 thì tạm thời vẫn tính hưởng theo mức tiền lương tối thiểu chung (1.050.000 đ/tháng) cho đến khi có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

Trường hợp hồ sơ đã giải quyết hưởng từ ngày 01/7/2013 nhưng chưa tính theo quy định mới này thì điều chỉnh lại mức hưởng và chi trả phần chênh lệch.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,526

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn