Hướng dẫn tiêu chí về giao thông của huyện nông thôn mới

27/07/2022 10:22 AM

Ngày 18/7/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định 932/QĐ-BGTVT hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Uyên Vũ

Theo đó, hướng dẫn một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới như sau:

- Chỉ tiêu 2.1 (Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm) được đánh giá “Đạt” khi đáp ứng các yêu cầu:

+ 100% số xã trên địa bàn huyện có đường ô tô kết nối với đường huyện và các trung tâm hành chính, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; tỷ lệ mặt đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%;

+ 100% đường huyện được bảo trì hàng năm.

- Chỉ tiêu 2.2 (Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch) được đánh giá “Đạt” khi đáp ứng các yêu cầu:

+ Có 100% đường huyện được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp với cấp đường theo quy hoạch được phê duyệt;

+ Có 100% đường huyện đạt cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 4054: 2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế;

+ Có 100% đường huyện có hệ thống cầu, cống được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch.

- Chỉ tiêu 2.4 (Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên ) được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng các yêu cầu:

+ Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đáp ứng tiêu chí bến xe loại 4;

+ Được công bố đưa bến xe vào khai thác theo quy định tại QCVN 45:2012/BGTVT (sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT).

Quyết định 932/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2022.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,867

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 05/03/2024 Quyết định 477/QĐ-KTNN ngày 04/3/2024 về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:50 | 04/03/2024 Thông tư 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 13:30 | 04/03/2024 Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  • 10:50 | 04/03/2024 Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
  • 10:40 | 04/03/2024 Nghị định 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
  • 10:40 | 04/03/2024 Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới
  • 09:30 | 04/03/2024 Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
  • 08:00 | 04/03/2024 Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
  • 16:05 | 02/03/2024 Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 16:00 | 02/03/2024 Công văn 485/TCT-KK ngày 06/02/2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn