Thời hạn gửi báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

26/11/2021 15:12 PM

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Trần Trang

Theo đó, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại phải lập và gửi các báo cáo sau cho Kho bạc nhà nước các cấp trước ngày 31/10 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/4 năm sau đối với báo cáo 12 tháng:

- Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài;

- Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ;

- Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ;

- Thuyết minh báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài.

(Hiện hành theo Thông tư 74/2018/TT-BTC thì thời hạn gửi báo cáo là 01 tháng sau kỳ báo cáo).

Mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài quy định tại Phụ lục số 04 “Mẫu biểu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ” kèm theo Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021.

Thông tư 99/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022  và thay thế Thông tư 74/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,585

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 02/10/2023 Thông tư 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
  • 07:19 | 02/10/2023 Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
  • 07:50 | 28/09/2023 Thông tư 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP
  • 13:50 | 27/09/2023 Công văn 2754/BHXH-CSXH ngày 05/9/2023 về cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân
  • 00:00 | 27/09/2023 Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  • 17:05 | 26/09/2023 Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế
  • 17:00 | 26/09/2023 Công văn 5155/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
  • 09:35 | 26/09/2023 Công văn 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 về đẩy mạnh hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
  • 09:30 | 26/09/2023 Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/9/2023 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng
  • 07:40 | 26/09/2023 Quyết định 757/QĐ-BNV ngày 25/9/2023 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn