Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

02/07/2012 09:42 AM

Kể từ ngày 01/01/2012, các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ms.Thu Trâm

Đây là quy định tại Quyết định 797/QĐ-TTg về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 26/6/2012.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi là 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương. Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách TW dưới 50% thì mức hỗ trợ từ ngân sách TW là 35% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế. Các địa phương còn lại, nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được bố trí từ ngân sách địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân sách 2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,631

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn