Tăng hỗ trợ cho Hội thi, Hội giảng nghề

26/05/2012 10:12 AM

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong việc dạy nghề và tổ chức các Hội thi nghề nghiệp, ngày 21/5/2012, Liên Bộ đã ban hành TTLT 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.

Ms.Thụy Hân

Theo đó, Hội giảng, Hội thi tại cấp cơ sở thì vẫn được tổ chức hàng năm như trước đây. Riêng đối với Hội giảng, hội thi tại cấp tỉnh và cấp quốc gia được tổ chức định kỳ ba năm một lần. Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước của các Bộ ngành và địa phương, đồng thời, chi phí cho việc thực hiện kế hoạch sẽ được tăng từ 500.000đ lên 1.000.000đ/kế hoạch; chi phí cho ban tổ chức cũng sẽ tăng lên với mức thấp nhất là 100.000đ/người, thay vì 50.000đ/người như trước.

Các chi phí cho việc tổ chức Hội thi và Hội giảng như ăn ở, đi lại, y tế, chấm thi…cũng được tăng lên gấp đôi đến gấp ba lần, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực hiện, cũng như phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Bên cạnh đó, giá trị các giải thưởng của Hội thi cũng được nâng lên từ 300.000đ đến 2.000.000đ đối với cá nhân, từ 500.000đ đến 4.000.000đ đối với tập thể.

Thông tư này thay thế TTLT 109/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH và có hiệu lực từ ngày 05/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,816

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn