Yêu cầu vốn pháp định đối với Cty kiểm toán

16/03/2012 11:19 AM

Nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập, ngày 13/3/2012 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Ms. Huyền Trang

Kiểm toán độc lập là dịch vụ tư vấn được pháp luật thừa nhận và quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bởi pháp luật không có quy định mức vốn tối thiểu nên một số DN hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán thường đăng ký mức vốn điều lệ thấp. Điều này gây khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi xảy ra nghĩa vụ bồi thường của chính DN đó.

Vì vậy, Nghị định ra đời đã góp phần siết chặt hơn quy định vốn pháp định đối với Công ty TNHH kiểm toán. Theo đó, vốn pháp định đối với Công ty TNHH kiểm toán là 03 tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định phải tăng lên 05 tỷ đồng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định. DN kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định trong 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Việc đưa ra quy định về mức vốn pháp định nói trên là dựa trên nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của DN kiểm toán. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,238

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 07/10/2022 Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
  • 16:40 | 06/10/2022 Thông tư 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • 07:50 | 06/10/2022 Thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
  • 17:50 | 05/10/2022 Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn