Tăng gấp đôi thời hạn của GCN đủ điều kiện kinh doanh khí

23/06/2018 11:10 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí do Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018.

Thanh Lợi

Theo đó, tăng thời hạn hiệu lực của các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí từ 5 năm lên thành 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trong đó, các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí bao gồm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,592

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn