Nguyên tắc quản lý doanh thu và chi phí của VAMC

10/03/2017 14:53 PM

Ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ms.Thúy Vy

Theo đó, việc quản lý doanh thu và chi phí của VAMC phải tuân theo các quy định sau:

- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp về các khoản doanh thu, chi phí của VAMC chính là Hội đồng thành viên VAMC.

- Toàn bộ các khoản thu và chi phát sinh trong hoạt động của VAMC phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật; đồng thời phải thể hiện đầy đủ trong sổ sách kế toán của VAMC.

- Các khoản thu và chi của VAMC được xác định bằng đồng Việt Nam, nếu thu hoặc chi bằng ngoại tệ phải quy đổi về đồng Việt Nam.

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí của VAMC phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Thông tư 01/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/02/2017; thay thế Thông tư 209/2013/TT-BTC và Thông tư 171/2015/TT-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,484

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn