Quy định về đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

12/12/2016 09:46 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại NHNN Việt Nam và các Ngân hàng thương mại (NHTM).

Thái Nguyên

Theo đó, quy định việc đóng, mở các tài khoản của KBNN như sau:

- Đối với Sở giao dịch KBNN:

+ Được tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán hiện mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và NHTM ở Trung Ương.

+ Tổng Giám đốc KBNN xem xét, quyết định mở thêm tài khoản tại NHTM khác ngoài NHTM hiện có tài khoản.

- Đối với KBNN cấp tỉnh, huyện trực thuộc:

+ Khi mở mới, mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại NHTM, KBNN cấp tỉnh gửi đề nghị, nêu lý do cho KBNN xem xét và chỉ được thực hiện sau khi KBNN chấp thuận.

+ Khi đóng và tất toán tài khoản tại NHTM, KBNN cấp tỉnh, huyện gửi yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản thực hiện theo đúng quy định.

Thông tư 315/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,316

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn