Quy định về đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

12/12/2016 09:46 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại NHNN Việt Nam và các Ngân hàng thương mại (NHTM).

Thái Nguyên

Theo đó, quy định việc đóng, mở các tài khoản của KBNN như sau:

- Đối với Sở giao dịch KBNN:

+ Được tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán hiện mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và NHTM ở Trung Ương.

+ Tổng Giám đốc KBNN xem xét, quyết định mở thêm tài khoản tại NHTM khác ngoài NHTM hiện có tài khoản.

- Đối với KBNN cấp tỉnh, huyện trực thuộc:

+ Khi mở mới, mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại NHTM, KBNN cấp tỉnh gửi đề nghị, nêu lý do cho KBNN xem xét và chỉ được thực hiện sau khi KBNN chấp thuận.

+ Khi đóng và tất toán tài khoản tại NHTM, KBNN cấp tỉnh, huyện gửi yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản thực hiện theo đúng quy định.

Thông tư 315/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,242

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn