Danh mục văn bản kế toán, thuế, hải quan hết hiệu lực một phần

15/09/2016 14:11 PM

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:

Khánh Vi

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán: Thông tư 183/2013/TT-BTC .

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế: Thông tư 117/2012/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan: Nghị định 08/2015/NĐ-CP ; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg , 44/2013/QĐ-TTg , 39/2015/QĐ-TTg ; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC , 191/2015/TT-BTC49/2015/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC , 125/2012/TT-BTC , 194/2014/TT-BTC , 135/2012/TT-BTC , 115/2013/TT-BTC , 130/2015/TT-BTC52/2016/TT-BTC .

- 09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán: Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC , 212/2012/TT-BTC , 91/2013/TT-BTC , 227/2012/TT-BTC , 197/2015/TT-BTC , 203/2015/TT-BTC , 05/2015/TT-BTC11/2016/TT-BTC .

Xem chi tiết các nội dung hết hiệu lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC (có hiệu lực ngày 31/8/2016).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,861

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn