06 văn bản nổi bật nhất tuần qua (27/6 - 02/7)

04/07/2016 08:35 AM

Trong tuần qua (từ ngày 27/6 - 02/7/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản quan trọng. Trong đó, nổi bật là:

Phương Uyên

1. Lùi thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 03 luật liên quan

Ngày 29/6/2015, Quốc hội thông qua Nghị quyết 144/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 30/6/2016) để lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự 2015 và 03 Luật có liên quan.

03 Luật này gồm:  Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

Theo đó, lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 và các luật liên quan nêu trên từ ngày 01/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 có hiệu lực, trừ các quy định sau:

- Quy định có lợi cho người phạm tội tại Khoản 3 Điều 7 BLHS 2015 và Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

- Khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết 109.

- Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự 2015.

bộ luật hình sự 2015

2. Điều kiện thi nâng ngạch công chức 2016

Quyết định 1642/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 23/6/2016.

Theo đó, điều kiện dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức gồm:

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử
lý kỷ luật.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.

-  Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các văn bản, đề tài, chương trình, đề án theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi.

thi nâng ngạch công chức

3. Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài

Nội dung chi tiết về quy trình, thủ tục, mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016).

4. Các trường hợp từ chối thanh toán thẻ ngân hàng

Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư 19/2016/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016).

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ phải từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp sau:

- Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất.

- Thẻ hết hạn sử dụng.

- Thẻ bị khóa.

5. Chậm chuyển tiền mua tín phiếu sẽ bị tính lãi

Nội dung này được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016).

6. Điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP (có hiệu lực từ ngày 08/8/2016).

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu phải có một trong các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ còn thời hạn ít nhất 06 tháng.

- Giấy thông hành biên giới hợp lệ và các giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với điều ước quốc tế giữa Việt Nam với các nước láng giềng còn thời hạn ít nhất 45 ngày.

Người nước ngoài không thuộc trường hợp “chưa cho nhập cảnh”, “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại các Điều 21, 28 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,593

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn