Hướng dẫn thủ tục kiểm dịch thực vật nội địa

24/10/2015 11:39 AM

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa.

Nhị Trinh

Theo đó, thủ tục KDTV với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng KDTV được thực hiện như sau:

- Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký KDTV cho cơ quan KDTV nơi gần nhất.

- Cơ quan KDTV phải tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

- Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan KDTV quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự: kiểm tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết.

- Cơ quan KDTV cấp Giấy chứng nhận (GCN) KDTV nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch.

Nếu kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan KDTV phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

- Nếu phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về KDTV nội địa thì cơ quan KDTV không cấp GCN KDTV đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,057

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn