Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2024 10:48 | 09/05/2024
 • Nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền từ 14/5/2024; Nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp 15/5/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2024 (từ ngày 11/05 - 20/05/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2024 10:14 | 27/04/2024
 • Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2024 (từ ngày 01 - 10/05/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2024 13:52 | 19/04/2024
 • Giữ nguyên 05 bài dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc từ 29/4/2024; Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định về công tác thanh tra tài chính từ 25/4/2024; … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2024 (từ ngày 21 - 30/4/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2024 10:00 | 01/04/2024
 • Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ từ ngày 10/4/2024; Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải từ ngày 01/4/2024;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2024 (từ ngày 01 - 10/4/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2024 15:19 | 20/03/2024
 • Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản từ ngày 21/3/2024; Mức thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển từ ngày 21/3/2024; Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học áp dụng từ 22/3/2024;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2024 (từ ngày 20 - 31/3/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2024 10:56 | 29/02/2024
 • Quy định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN; Quy định về vị trí, chức năng của Thanh tra Cơ yếu từ 01/3/2024; Điều kiện chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 03/2024 (từ ngày 01 - 10/3/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2024 08:00 | 08/02/2024
 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” từ ngày 15/02/2024; Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN từ ngày 15/02/2024; Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS từ năm học 2024-2025; ... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2024 (từ ngày 11 - 20/02/2024).
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn