Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022

18/05/2022 08:16 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022):

Ngọc Duy

1. Từ 21/5/2022, công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đối với:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Đồng thời, tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư 15/2022/TT-BCA .


Trong thời gian triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe đối với Công an các đơn vị, địa phương chưa phân cấp thì tiếp tục thực hiện công tác đăng ký xe theo nhiệm vụ đã được giao.

2. Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ

Thông tư 14/2022/TT-BCA về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, điều chỉnh tăng thêm mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại:

- Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08/11/2010;

- Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04/5/2012.

Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh theo công thức sau: Mức hưởng trợ cấp hằng tháng = Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.

Các biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng bao gồm: Mẫu số 01/ QĐ-X01; Mẫu số 02/ GT-X01; Mẫu số 03/ QĐ-X01 và Mẫu số 04/ GT-X01 ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BCA .

3. Sửa quy định về cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt

Từ ngày 24/5/2022, Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt (CVĐB) đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với khoản CVĐB quy định tại điểm b, c, đ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN sẽ thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt đối với các nội dung:

- Số tiền cho vay, mục đích sử dụng khoản cho vay, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay;

- Lãi suất, thời hạn, việc trả nợ, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay, việc xử lý đối với khoản CVĐB đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn).

Hiện hành, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng, phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Đối với khoản CVĐB tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017.

4. Bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư,…tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 25/5/2022.

Theo đó, đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán quy định như sau:

- Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định, thuộc sở hữu của doanh nghiệp:


+ Đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;


+ Được tư do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.

Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. (quy định mới so với hiện hành)

>>> Xem thêm: Từ 25/05/2022, quy định pháp luật về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư được thay đổi như thế nào?

Theo quy định mới nhất, các khoản đầu tư chứng khoán thuộc đối tượng lập dự phòng tổn thất có gì thay đổi?

Dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam có được phép bằng 1% so với tổng dư nợ?

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,966

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn