Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2024 10:00 | 01/04/2024
 • Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ từ ngày 10/4/2024; Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải từ ngày 01/4/2024;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2024 (từ ngày 01 - 10/4/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2024 15:19 | 20/03/2024
 • Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản từ ngày 21/3/2024; Mức thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển từ ngày 21/3/2024; Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học áp dụng từ 22/3/2024;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2024 (từ ngày 20 - 31/3/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2024 10:56 | 29/02/2024
 • Quy định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN; Quy định về vị trí, chức năng của Thanh tra Cơ yếu từ 01/3/2024; Điều kiện chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 03/2024 (từ ngày 01 - 10/3/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2024 08:00 | 08/02/2024
 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” từ ngày 15/02/2024; Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN từ ngày 15/02/2024; Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS từ năm học 2024-2025; ... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2024 (từ ngày 11 - 20/02/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2024 11:46 | 29/01/2024
 • Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ từ 01/02/2024; Quy trình kiểm định mẫu nước thải của lực lượng Công an nhân dân; Thành phần hồ sơ đề nghị giám định tiền giả;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2024 (từ ngày 01 - 10/02/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 01/2024 11:24 | 19/01/2024
 • Ban hành Quy chuẩn về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; Trường hợp không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ ngày 30/01/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2024 (từ ngày 21 - 31/01/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2024 12:03 | 10/01/2024
 • Quy định mới về kê khai thu, nộp phí, quyết toán lệ phí từ ngày 12/01/2024; Trường hợp phải dừng ca thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức từ ngày 15/01/2024;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2024 (từ ngày 10 - 20/01/2024).
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn