Tạm khoá báo có là gì? Tạm khóa báo có tài khoản thanh toán được quy định như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
11/04/2024 18:15 PM

Xin cho tôi hỏi tạm khoá báo có là gì? Tạm khóa báo có tài khoản thanh toán được quy định như thế nào? - Hoàng Anh (Bình Phước)

Tạm khoá báo có là gì? Tạm khóa báo có tài khoản thanh toán được quy định như thế nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tạm khoá báo có là gì? 

Theo quy định, hiện nay, chưa có định nghĩa cụ thể nào về “Tạm khóa báo có”, tuy nhiên có thể hiểu đây là cách gọi của Ngân hàng hoặc của người sử dụng dịch vụ của Ngân hàng để nói về một hoạt động nhất định đối với giao dịch tại Ngân hàng.

"Tạm khóa báo có tài khoản" được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.

2. Tạm khóa báo có tài khoản thanh toán được quy định như thế nào?

"Tạm khóa báo có" là trường hợp tạm khóa tài khoản thanh toán được quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN như sau:

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản hoặc chưa phong tỏa tài khoản thanh toán chung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản;

Do đó, "tạm khóa báo có tài khoản" được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.

Số tiền được người khác chuyển vào tài khoản sẽ không nhận được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả lại cho bên chuyển đối với các trường hợp tài khoản được khóa toàn bộ 2 chiều ghi nợ và ghi có hoặc khóa chiều ghi có. Đồng thời tại thời điểm tạm khóa ghi có tài khoản sẽ không ghi có bất kỳ giao dịch nào.

Theo đó, dựa trên yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản sẽ được yêu cầu tạm khóa tài khoản.

3. Chấm dứt tạm khóa báo có tài khoản thanh toán như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định việc chấm dứt tạm khóa báo có tài khoản như sau:

Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và việc xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Đồng thời, tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN cũng quy định chủ tài khoản thanh toán có các quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán khi cần thiết; được gửi thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung;

Như vậy, theo quy định nêu trên chủ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt tạm khóa báo có tài khoản. Trong trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản thì thực hiện theo văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 494

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn