Tòa án hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
09/04/2024 13:15 PM

Xin cho tôi hỏi Tòa án hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp nào? - Hoài An (Bình Phước)

Tòa án hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tòa án quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình khi nào?

Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 26 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 quy định trường hợp Tòa án quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc như sau:

(1) Tòa án nhân dân đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 04 tháng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình;

- Có đơn yêu cầu của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình.

(2) Tòa án nhân dân đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 04 tháng khi cần bảo vệ tính mạng của người bị bạo lực gia đình.

(3) Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và được gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

2. Tòa án hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp nào?

Tòa án hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong trường hợp sau:

- Tòa án ra quyết định cấm tiếp xúc quy định tại khoản (1) mục 1 hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi có đơn yêu cầu của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

- Tòa án ra quyết định cấm tiếp xúc quy định tại khoản (2) mục 1 hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi xét thấy biện pháp này không còn cần thiết.

Như vậy, Tòa án sẽ hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi có đơn yêu cầu của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc xét thấy biện pháp này không còn cần thiết.

(Khoản 4, 5 Điều 26 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022)

3. Dùng điện thoại thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người không được tiếp xúc có được coi là vi phạm quyết định cấm tiếp xúc?

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì những hành vi sau được xác định là vi phạm quyết định cấm tiếp xúc bao gồm:

- Người không thuộc trường hợp quy định tại Điều 18 Nghị định 76/2023/NĐ-CP được xác định là vi phạm quyết định cấm tiếp xúc khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Đến gần người bị bạo lực gia đình trong phạm vi 100m mà không có tường ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an toàn;

+ Không đến gần người bị bạo lực nhưng sử dụng điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người không được tiếp xúc.

- Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc thì bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để ngăn chặn bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, hành vi không đến gần người bị bạo lực nhưng sử dụng điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người không được tiếp xúc được coi là hành vi vi phạm quyết định cấm tiếp xúc.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 340

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn