Ý nghĩa của các từ viết tắt trong đấu thầu qua mạng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
05/04/2024 12:45 PM

Cho tôi hỏi các từ viết tắt trong đấu thầu qua mạng như E-TBMST, E-HSMQT,… có ý nghĩa gì? – Hà Nhi (Bình Định)

Ý nghĩa của các từ viết tắt trong đấu thầu qua mạng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ý nghĩa của các từ viết tắt trong đấu thầu qua mạng

Ý nghĩa của các từ viết tắt trong đấu thầu qua mạng như sau:

- E-TBMST là thông báo mời sơ tuyển qua mạng;

- E-TBMQT là thông báo mời quan tâm qua mạng;

- E-TBMT là thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng qua mạng;

- E-HSMQT là hồ sơ mời quan tâm qua mạng;

- E-HSQT là hồ sơ quan tâm qua mạng;

- E-HSMST là hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng;

- E-HSDST là hồ sơ dự sơ tuyển qua mạng;

- E-HSMT là hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- E-HSDT là hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- E-HSĐXKT là hồ sơ đề xuất về kỹ thuật qua mạng;

- E-HSĐXTC là hồ sơ đề xuất về tài chính qua mạng.

(Khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT)

2. Quy định về định dạng của tệp tin (file) đính kèm khi đấu thầu qua mạng

- Tệp tin (file) đăng tải trên Hệ thống phải bảo đảm:

+ Các file mở, đọc được bằng các phần mềm thông dụng như: các phần mềm đọc, soạn thảo văn bản MS Office hoặc Open Office; các phần mềm đọc file PDF; các phần mềm thiết kế thông dụng như AutoCad, Photoshop; phần mềm đọc file ảnh tích hợp sẵn trên Hệ điều hành Windows. Các file sử dụng phông chữ thuộc bảng mã Unicode;

+ Các file nén mở được bằng các phần mềm giải nén thông dụng như phần mềm giải nén ZIP tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows hoặc phần mềm giải nén Rar hoặc 7Zip. Trường hợp sử dụng file nén, các file sau khi giải nén phải có định dạng quy định tại điểm a khoản này;

+ Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.

- Trường hợp file đính kèm trong hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMT không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể mở hoặc không đọc được thì bên mời thầu phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMT.

- Trường hợp file đính kèm trong E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST không đáp ứng yêu cầu dẫn đến không thể mở hoặc không đọc được thì các file này không được xem xét, đánh giá.

(Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT)

3. Quản lý tài khoản và sử dụng chứng thư số

- Tạo lập tài khoản nghiệp vụ:

Tài khoản tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo, phân quyền cho Tài khoản nghiệp vụ tương ứng với các vai trò của Tổ chức tham gia Hệ thống được quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 8 Điều 3 của Thông tư này; khóa, mở khóa; thiết lập lại mật khẩu, hình thức xác thực, thiết bị xác thực đăng nhập cho Tài khoản nghiệp vụ.

- Sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

+ Tổ chức được cấp chứng thư số khi tham gia Hệ thống phải đăng ký sử dụng chứng thư số theo Hướng dẫn sử dụng. Chứng thư số sử dụng trên Hệ thống là chứng thư số được cấp cho tổ chức;

+ Chứng thư số được sử dụng để tạo chữ ký số và xác thực tổ chức;

+ Việc đăng ký sử dụng, thay đổi, hủy thông tin chứng thư số của Tổ chức tham gia Hệ thống thực hiện trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng;

+ Tổ chức tham gia Hệ thống có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chứng thư số sử dụng trên Hệ thống.

(Điều 7 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 516

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn