Cách cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
03/04/2024 15:01 PM

Để cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì nhà thầu, nhà đầu tư cần thực hiện các bước như thế nào? – Đức Thắng (Hà Tĩnh)

Cách cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cách cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hình từ internet)

Về vấn đề, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cách cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cách cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Quyết định 321/QĐ-BKHĐT năm 2024 như sau:

- Bước 1: Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống

+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng nhập tài khoản của đơn vị mình trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn:

+ Nhà thầu, nhà đầu tư tự kê khai bổ sung/sửa đổi thông tin cần cập nhật bao gồm: thông tin đã được phê duyệt khi đăng ký tham gia Hệ thống; vai trò trong hoạt động đấu thầu; thông tin về trạng thái tham gia (chấm dứt, tạm ngừng, khôi phục tạm ngừng);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư ký số trực tuyến vào Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống hoặc in Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin từ Hệ thống, ký, đóng dấu (nếu có) và đính kèm bản scan Phiếu này trên Hệ thống.

- Bước 2: Nhận kết quả xử lý yêu cầu cập nhật thông tin thông tin trên Hệ thông qua thư điện tử.

2. Yêu cầu đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận đối với thông tin được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nguồn thời gian của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được xác định theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

- Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.

- Các thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý thuế, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách, kho bạc và các hệ thống khác. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được kết nối với các Cổng thông tin điện tử, Hệ thống công nghệ thông tin khác để trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ đấu thầu qua mạng và quản lý nhà nước về đấu thầu.

(Điều 51 Luật Đấu thầu 2023)

3. Trường hợp bị khóa tài khoản Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tổ chức, cá nhân cố tình đăng tải các thông tin sau mà nội dung thông tin này không có thật thì bị khóa tài khoản trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi này:

- Thông tin về lựa chọn nhà thầu bao gồm:

+ Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

+ Thông báo mời thầu;

+ Danh sách ngắn;

+ Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

+ Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

+ Thông tin khác có liên quan.

- Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

+ Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Đấu thầu 2023;

+ Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm; kết quả mời quan tâm;

+ Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

+ Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Thông tin khác có liên quan.

(Khoản 4 Điều 21 Nghị định 24/2024/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,095

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn