Nghị định 115 năm 2020 quy định nội dung gì?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
02/04/2024 08:15 AM

Cho tôi hỏi Nghị định 115 năm 2020 quy định nội dung gì? Điều khoản thi hành của Nghị định 115 năm 2020 ra sao? - Tuyết Như (Hà Nội)

Nghị định 115 năm 2020 quy định nội dung gì?

Nghị định 115 năm 2020 quy định nội dung gì? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nghị định 115 năm 2020 quy định nội dung gì? 

Theo Điều 1 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Giải thích từ ngữ tại Nghị định 115 năm 2020 

Theo Điều 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì các từ ngữ trong Nghị định 115/2020/NĐ-CP được giải thích như sau:

- “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc;

- “Thay đổi chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm;

- “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;

- “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp.

3. Nội dung quản lý viên chức theo Nghị định 115 năm 2020 

Nội dung quản lý viên chức theo Điều 61 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức.

- Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tương ứng.

- Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, kiểm tra và đánh giá viên chức.

- Tổ chức thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp.

- Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với viên chức.

- Tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức.

- Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu đối với viên chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về viên chức.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức.

4. Điều khoản thi hành của Nghị định 115 năm 2020 

Điều khoản thi hành theo Điều 68 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khi tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 538

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn