Đề xuất có thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
01/04/2024 15:00 PM

Có phải cử tri vừa đề xuất quy định thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức hay không? – Ánh Thi (Vĩnh Long).

Đề xuất thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức

Đề xuất thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức (Hình từ internet)

Đề xuất thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức

Nội dung đề xuất thang bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã như công chức được Bộ Nội vụ trả lời tại Công văn 1565/BNV-CQĐP ngày 21/3/2024.

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn 48/BDNngày 24/01/2024 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV, nội dung các kiến nghị như sau:

“1. Cử tri kiến nghị cần quy định thang bảng lương cụ thể đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn như công chức vì những người này cũng hoạt động, làm việc thời gian như nhau (Câu số 36).

2. Cử tri kiến nghị cần có chính sách h trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, vì hiện nay khối lượng công việc họ đảm nhận rất nhiều, mức phụ cấp hàng tháng còn thấp mà giá cả hàng hóa tiêu dùng hàng ngày lại tăng cao, không đảm bảo trong chi tiêu (Câu số 3)”

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có Công văn 1565/BNV-CQĐP ngày 21/3/2024 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long như sau:

(1) Căn cứ Điều 61 và khoản 4 Điều 84 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019), Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ- CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp (không hưởng lương) và UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ- CP).

(2) Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 33/2023/NĐ- CP thì cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo, theo đó đã được thực hiện các chế độ, chính sách như công chức cấp huyện trở lên.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ- CP đã quy định tăng số lượng công chức cấp xã đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định để bảo đảm ph hợp với khối lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại các địa bàn cấp xã này.

Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri.

(Nguồn Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Mức phụ cấp với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Theo Nghị định 33/2023/NĐ- CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

(1) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

(2) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại (1) nêu trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

(3) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại (1) và (2) nêu trên được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Hiện mức lương cơ sở đang áp dụng (đến hết ngày 30/6/2024) là 1.800.000 đồng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 443

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn