Các bậc an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
09/02/2024 15:00 PM

Cho tôi hỏi các bậc an toàn điện bao gồm bao nhiêu bậc? Những công việc nào được làm theo bậc an toàn điện? - Đức Giang (Tiền Giang)

Các bậc an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Các bậc an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các bậc an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Theo Điều 8 Thông tư 05/2021/TT-BCT thì bậc an toàn điện được phân thành 5 bậc, từ bậc 1/5 đến 5/5 với kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 80% trở lên.

(1) Yêu cầu đối với bậc 1/5:

- Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên;

- Có kiến thức về những quy định chung để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;

- Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định.

(2) Yêu cầu đối với bậc 2/5:

- Hiểu rõ những quy định chung và biện pháp bảo đảm an toàn khi thực hiện công việc được giao;

- Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định;

- Hiểu rõ phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện;

- Có kiến thức về sơ cứu người bị điện giật.

(3) Yêu cầu đối với bậc 3/5:

- Yêu cầu như đối với bậc 2/5;

- Có khả năng phát hiện vi phạm, hành vi không an toàn;

- Có kỹ năng kiểm tra, giám sát người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện.

(4) Yêu cầu đối với bậc 4/5

- Yêu cầu như đối với bậc 3/5;

- Hiểu rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện của từng đơn vị công tác khi cùng tham gia thực hiện công việc;

- Có kỹ năng lập biện pháp an toàn để thực hiện công việc và tổ chức giám sát, theo dõi công nhân làm việc;

- Có khả năng phân tích, điều tra sự cố, tai nạn điện.

(5) Yêu cầu đối với bậc 5/5:

- Yêu cầu như đối với bậc 4/5;

- Có kỹ năng phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an toàn và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc.

2. Những công việc được làm theo bậc an toàn điện 

Những công việc được làm theo bậc an toàn điện theo Điều 9 Thông tư 05/2021/TT-BCT như sau:

(1) Bậc 1/5 được làm những phần công việc sau:

- Được làm các công việc không tiếp xúc với thiết bị hoặc dây dẫn mang điện;

- Tham gia phụ việc cho đơn vị công tác làm việc trên thiết bị điện, đường dây điện.

(2) Bậc 2/5 được làm những phần công việc sau:

- Làm phần công việc của bậc 1/5;

- Làm việc tại nơi đã được cắt điện hoàn toàn.

(3) Bậc 3/5 được làm những phần công việc sau:

- Làm phần công việc của bậc 2/5;

- Làm việc tại nơi được cắt điện từng phần;

- Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện hạ áp đang mang điện;

- Thực hiện thao tác trên lưới điện cao áp;

- Kiểm tra trạm điện, đường dây điện đang vận hành;

- Cấp lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện hạ áp.

(4) Bậc 4/5 được làm những phần công việc sau:

- Làm phần công việc của bậc 3/5;

- Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện cao áp đang mang điện;

- Cấp phiếu công tác, lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện cao áp.

(5) Bậc 5/5 làm toàn bộ công việc thuộc phạm vi được giao.

3. Các trường hợp cấp thẻ an toàn điện

Việc cấp thẻ an toàn được thực hiện trong các trường hợp theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 05/2021/TT-BCT sau đây:

- Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;

- Khi người lao động chuyển đổi công việc;

- Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;

- Khi người lao động thay đổi bậc an toàn.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,654

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn