Thị trường bất động sản là gì? 06 biện pháp điều tiết thị trường bất động sản

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
03/02/2024 11:40 AM

Xin hỏi theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì việc điều tiết thị trường bất động sản có thể được thực hiện theo các biện pháp nào? - Minh Tài (Đồng Nai)

Thị trường bất động sản là gì?

Hiện hành pháp luật không có quy định giải thích cụ thể 'Thị trường bất động sản là gì'. Tuy nhiên, thực tế có thể hiểu thị trường bất động sản là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi bất động sản không chỉ là các tài sản có giá trị rất lớn về mặt kinh tế mà còn là loại tài sản có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

06 biện pháp điều tiết thị trường bất động sản

06 biện pháp điều tiết thị trường bất động sản (Hình từ internet)

06 biện pháp điều tiết thị trường bất động sản

Căn cứ Điều 78 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025) quy định các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản bao gồm:

(1) Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản.

(2) Điều chỉnh nguồn cung, cơ cấu thị trường bất động sản thông qua điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản.

(3) Gia hạn nộp thuế cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ.

(4) Hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối với các loại hình bất động sản cần hỗ trợ, ưu tiên phát triển.

(5) Điều hành chính sách tài chính, tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp tình hình thị trường trong từng thời kỳ.

(6) Thực hiện điều hành chính sách khác để điều tiết thị trường bất động sản trong từng thời kỳ.

Nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản

Việc điều tiết thị trường bất động sản phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 77 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sau đây:

- Nhà nước thực hiện điều tiết thị trường bất động sản thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở; bảo đảm cung cầu và cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp theo từng giai đoạn của thị trường; bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.

- Nhà nước điều tiết thị trường bất động sản trong trường hợp thị trường bất động sản có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. nhưng phải bảo đảm các yếu tố sau đây:

+ Tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân;

+ Tôn trọng tối đa các quy luật thị trường;

+ Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Kịp thời, khả thi, phù hợp về thời điểm và đối tượng áp dụng.

Thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản

Căn cứ Điều 79 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản quy định tại Điều 78 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong thẩm quyền được giao, Chính phủ quyết định biện pháp điều tiết thị trường bất động sản thông qua điều hành thực hiện các chính sách đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, thuế, tín dụng, đất đai, tài chính quy định tại Điều 78 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

- Trường hợp vượt thẩm quyền, Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách, giải pháp điều tiết thị trường bất động sản.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 345

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn