Mức hoa hồng môi giới bất động sản tối đa là bao nhiêu?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
18/11/2023 09:15 AM

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì mức hoa hồng môi giới bất động sản tối đa là bao nhiêu? - Đình Tùng (Bình Phước)

Môi giới bất động sản là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì có thể hiểu môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Dịch vụ môi giới bất động sản là một trong các loại hình kinh doanh bất động sản phổ biến hiện nay. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Mức hoa hồng môi giới bất động sản tối đa là bao nhiêu?

Mức hoa hồng môi giới bất động sản tối đa là bao nhiêu? (Hình từ internet)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Căn cứ Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập.

- Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(1) Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

- Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

- Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

- Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

(2) Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

- Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

- Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Mức hoa hồng môi giới bất động sản tối đa là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, có thể thấy pháp luật hiện nay không quy định bắt buộc về mức hoa hồng môi giới bất động sản. Đồng nghĩa, các bên tham gia hợp đồng môi giới bất động sản tự thỏa thuận với nhau về vấn đề này, pháp luật không can thiệp.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 834

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn