Mức lương cao nhất, thấp nhất của giáo viên mầm non công lập hiện nay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/08/2023 09:30 AM

Xin hỏi mức lương cao nhất, thấp nhất của giáo viên mầm non công lập hiện nay là bao nhiêu? Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm những gì? - Hoàng Linh (Yên Bái)

Mức lương cao nhất, thấp nhất của giáo viên mầm non công lập hiện nay (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mức lương cao nhất, thấp nhất của giáo viên mầm non công lập hiện nay

Theo Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương giáo viên mầm non công lập hiện nay như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Theo đó, lương giáo viên mầm non sẽ bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, mà Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng. 

Như vậy, mức lương giáo viên mầm non hiện nay cao nhất, thấp nhất cụ thể như sau:

- Đối với giáo viên mầm non hạng III: 

+ Lương thấp nhất là 2,1 x 1.800.000 = 3.780.000 đồng; 

+ Lương cao nhất là 4,89 x 1.800.000 = 8.802.00 đồng.

- Đối với giáo viên mầm non hạng II: 

+ Lương thấp nhất là 2,34 x 1.800.000 = 4.212.000 đồng; 

+ Lương cao nhất là 4,98 x 1.800.000 = 8.964.000 đồng.

- Đối với giáo viên mầm non hạng I: 

+ Lương thấp nhất là 4,0 x 1.800.000 = 7.200.000 đồng; 

+ Lương cao nhất là 6,38 x 1.800.000 = 11.484.000 đồng.

2.  Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT) như sau:

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT như sau:

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05);

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) đối với giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04).

- Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng II lên hạng I.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,074

Bài viết về

Tiền lương giáo viên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn