Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
05/12/2022 09:33 AM

Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Và các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng được quy định thế nào? - Quốc Dũng (Đồng Tháp)

Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng

Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP thì dự toán gói thầu xây dựng (gọi tắt là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP thì dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu sau:

- Gói thầu thi công xây dựng;

- Gói thầu mua sắm thiết bị;

- Gói thầu lắp đặt thiết bị;

- Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;

- Gói thầu hỗn hợp.

2. Xác định dự toán gói thầu xây dựng

Việc xác định dự toán gói thầu xây dựng theo Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP như sau:

- Dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu.

- Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED.

- Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng.

Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

- Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.

- Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng

Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng theo Điều 5 Thông tư 11/2021/TT-BXD như sau:

(1) Dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí xây dựng, chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

(2) Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: 

- Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; 

- Chi phí gia công, chế tạo thiết bị; 

- Chi phí quản lý mua sắm thiết bị; 

- Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị; 

- Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; chi phí vận chuyển; 

- Chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

(3) Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: 

- Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; 

- Chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; 

- Chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

(4) Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: 

- Chi phí thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

(5) Dự toán gói thầu hỗn hợp (bao gồm cả dự toán gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP): tùy theo phạm vi, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu hỗn hợp gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí thuộc các gói thầu nêu tại (1), (2), (3) và (4) mục này.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,558

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn